NEVBLUE NEDİR? 

          NEVBLUE dizel yakıtlı ağır hizmet taşıtlarının oluşturduğu NOx-emisyonunu kimyasal olarak azaltmakta kullanılan, toksik olmayan özel bir sentetik üre çözeltisidir.

          NEVBLUE çevre dostu bir üründür. Taşınabilir sıvıların minimum risk kategorisinde sınıflandırılmaktadır.

          NEVBLUE, Avrupa'daki belli başlı kamyon, çekici, otobüs, traktör ve SCR sistemli EURO 4 ve EURO 5 standartlarındaki tüm araç imalatçılarının modellerinde kullanılabilir. Dizel veya başka tür yakıt ile karıştırılmaz. Kullanımı SCR Selective Catalytic Reduction (SCR Seçimli Katalitik İndirgeme Sistemi) adlı sistemle yapılır.

          NEVBLUE, taşıtınızın SCR sisteminin işlevini yerine doğru getirmesini güvence altına almak için DIN V 70070 standardı ve TS-ISO-22241-1 teknik şartnamesine uymalıdır. EURO 4 ve EURO 5 standartlarını karşılayan araçlarda kullanılması zorunludur. NEVBLUE ISO ve CEFIC yönetmelikleri ile uyumludur. SCR sisteminin işlevini en iyi şekilde görmesi için kullanılan ürünün standartlara uyumlu olması çok önemlidir.

          NEVBLUE, egzos gazı emisyonun azaltılmasına yardımcı olduğu gibi dizel yakıt tüketiminin de azalmasını sağlar.

NEVBLUE KULLANIM MİKTARLARI

          NEVBLUE' nun tüketim miktarı Euro4 , Euro 5 SCR sisteminde gerekli olan NEVBLUE miktarını göz önüne alırsak, karşılamak istediğimiz ihtiyaçlara göre değişir. Bu şekilde, Euro 4 olarak tanınan mevcut mevzuatın koşullarına uymak için NEVBLUE tüketimi yakıtın %3-4'ü olmalı; Euro 5 şartı için yakıtın %5-si olmalıdır.

Loading...
Loading...
Loading...